Právní služby:

Rychlý kontakt

JUDr. IVO JELÍNEK, advokát
e-mail: judr.ivo.jelinek@advodec.cz
telefon: +420 412 517272

Miscelanea:

Můj oblíbený autor sci-fi Jerry Pournelle vizonářsky předvídal, že v daleké budoucnosti spatří světlo světa  technologie „analyzátoru hlasového stressu“, přičemž jejím prostřednictvím bude možno odhalit z pouhého hlasu dotazované osoby, zda tato osoba lže či nikoliv. 

 

A ejhle – Pournelle není tak stařičký  autor, nicméně jeho předpověď se ukazuje jako až příliš věrohodná. Před několika dny se na  webu objevila děsivá informace, že jakási izraelská firma nabízí zdejším vládním autoritám přístroj, resp.software, který má vlastnosti velmi obdobné.  Je dokonce prezentován tak, že je možno instalovat jej  v zásadě do jakéhokoliv hardwarově dostatečně vybaveného počítače, a že uživateli umožní, aby z hlasového projevu jakékoliv osoby určil s vysokou mírou pravděpodobnosti, zda mluvčí hovoří pravdu, či nikoliv.

 

Intuitivně mám pocit hrůzy, nicméně můj děs mne vedl k úvaze, zda se zde nestřetávají na jedné straně technologické možnosti a na straně druhé zákonem zaručené právo na ochranu projevů soukromé povahy, právo na obhajobu, a obecně ústavně zaručené právo na svobodu projevu, jakož i právo na  svobodu všeobecně.

 

Na jednu stranu se taková technologie může jevit jako svádivě atraktivní -  již první komentáře, které jsem v tiskových zprávách postřehl, nadšeně avizovaly  mimo jiné  např. konec zdlouhavých soudních řízení – protože soudce s využitím oné kouzelné hračky  přece snadno a rychle zjistí, kdo lže a kdo nikoliv.

Je to ale Pandořina skříňka.

 

Patří mezi práva člověka také právo lhát ?  

Na to se odpovídá těžko.

Ale je možno postavit otázku i jinak :

Chtěli byste, abyste  museli, tj. byli povinni, ne snad vždy, ale třeba jen v některých situacích, třeba ve styku s úřady,  říkat vždy pravdu ?

Opravdu byste to chtěli ?

I kdyby ne, asi se toho dožijete.

 

Vítejte do zlých časů …  (toto sousloví  je bohužel vypůjčené (Doctorow), ale líbí se mi)