Právní služby:

Rychlý kontakt

JUDr. IVO JELÍNEK, advokát
e-mail: judr.ivo.jelinek@advodec.cz
telefon: +420 412 517272

Miscelanea:

Právní služby

Advokát JUDr.Ivo Jelínek vykonává tzv. generální praxi.  To znamená, že advokátní kancelář poskytuje komplexní služby ve všech oborech práva, a to podle individuálních požadavků klientů.

Zejména se kancelář zaměřuje na následující oblasti :

Obchodní právo

 • právní poradenství v obchodních sporech včetně zastupování v řízení soudním i rozhodčím
 • zakládání obchodních společností, změny ve společnostech
 • příprava obchodních smluv a jiných právních listin z oblasti obchodního práva
 • přeměny, fúze,zrušení a likvidace obchodních společností
 • právní rozbory a konzultace z oblasti obchodního práva a navazujících oborů, zejména v podnikové praxi, poradenství a zastupování ve věci veřejných zakázek
 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek (předžalobní upomínky, zastupování v nalézacím i v exekučním řízení) 
 • právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
 • průmyslové vlastnictví, licence

Občanské právo

 • právní porady a rozbory včetně zastupování v soudních sporech v občanském soudním řízení
 • sepisy kupních, darovacích, nájemních a jiných smluv 
 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek (upomínání dlužníků, zastupování v nalézacím i v exekučním řízení)
 • zastupování ve věcech náhrady škody
 • uplatňování práv z odpovědnosti za vady, včetně postupů podle předpisů o ochraně spotřebitele
 • zastupování v exekučním řízení

Rodinné právo

 • rozvody – sporné i smluvené
 • úprava rodičovské zodpovědnosti – péče o nezletilé děti, výživné
 • vypořádání společného jmění manželů
 • nároky na výživné 

Pracovní právo

 • právní porady a rozbory  ve věcech pracovního práva
 • zastupování ve sporech o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru či o určení neplatnosti kamžitého zrušení pracovního poměru
 • zastupování v pracovněprávních  sporech

Trestní právo

 • obhajoba obviněného v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení ve věci náhrady škody