Právní služby:

Rychlý kontakt

JUDr. IVO JELÍNEK, advokát
e-mail: judr.ivo.jelinek@advodec.cz
telefon: +420 412 517272

Miscelanea:

O nás - Profil kanceláře

Advokátní kancelář působí samostatně od roku 1995 a zaměřuje se především na oblast obchodního a občanského práva. Poskytuje rovněž právní pomoc v oboru trestního práva včetně obhajoby v trestním řízení i  zastupování ve správním řízení.

 

Kancelář nabízí dlouhodobou praktickou zkušenost především v oborech obchodního práva a podnikové právní praxi. Realizovala řadu případů podnikových transformací, včetně fůzí a akvizicí, a to i s mezinárodním prvkem. Zastupovala klienty v soudních sporech s hodnotou plnění v  rozsahu přesahujícím jednotky i desítky milionů Kč, stejně jako v  případech z opačného spektra, tedy ve sporech o částky v řádu tisíců. Kancelář má rozsáhlou každodenní  procesní  zkušenost vyplývající z absolvování dlouhé řady mnoha set soudních jednání i mimosoudně vedených vyjednávání. Má rovněž praktické zkušenosti z přípravy a realizace složitých, mezioborových podnikových reorganizací či atypických projektů a obchodů. Nejinak je tomu v klasických právních oborech, jakými jsou např. příprava a sepisy smluv o nemovitostech, rozvodová agenda, odpovědnost za škodu, atp., a dále též trestní obhajoba.
Advokátní kancelář vychází ve své činnosti ze zásady věrnosti a korektnosti ke klientovi. Zachovává diskrétnost a profesionalitu, při respektování etických zásad výkonu advokátní praxe. Vždy usiluje o to, aby chránila dobré jméno klienta stejně, jako chrání jeho zájmy.