Miscelanea

Dostojevský o takových dobrodincích lidstva řekl, že čím více milují lidstvo, čím více lidstvu chtějí sloužit a berou kříž lidstva na svá bedra, tím méně milují jednotlivé lidi. Čím plamennější je zde láska k lidstvu, tím větší nenávist k jednotlivým lidem. Dovedou „žít“ s lidstvem, nedokáží ale vyjít s lidmi…
REI IUDICATA PRO VERITATE ACCIPITUR