Advokátní kancelář má dlouhodobou praktickou zkušenost ve všech běžných právních oborech, vyplývající  mimo jiné z absolvování několika tisíc soudních jednání i mimosoudně vedených vyjednávání, a také praktické zkušenosti z přípravy a realizace  standardních i  atypických smluv,  projektů  a  transakcí.

Obchodní právo

Občanské právo

Rodinné právo

Diskrétnost a profesionalita

Advokátní kancelář vychází ve své činnosti ze zásady věrnosti a korektnosti ke klientovi. Zachovává diskrétnost a profesionalitu, při respektování etických zásad výkonu advokátní praxe.

zkušenost

Advokátní kancelář působí od roku 1995 a zaměřuje se především na oblast právního poradenství v oblasti podnikání,  občanského práva a rodinného práva, včetně zastupování v řízení před soudy a správními orgány. Poskytuje rovněž právní pomoc v oboru trestního práva včetně obhajoby v trestním řízení.

Poskytujeme právní služby

Právní poradenství

řešení právních otázek spojených s podnikatelskou činností, včetně sepisování smluv a jiných listin.

Korporátní právo

Právní porady a sepisy právních dokumentů, vztahy či spory mezi společníky a akcionáři.

Rodinné právo

Úprava rodičovské zodpovědnosti, výživné, rozvody – sporné i smluvené.

Obhajoba v trestním řízení

We understand how to handle the complex statutory and contractual issues that frequently arise in claims.

Koupě, prodej a správa nemovitostí

Právní poradenství a sepisování smluv a listin o právních jednáních.

Vymáhání pohledávek

Soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek, zastupování v nalézacím i vykonávacím řízení.