O nás

Advokátní kancelář působí od roku 1995 a zaměřuje se především na oblast právního poradenství v oblasti podnikání,  občanského práva a rodinného práva, včetně zastupování v řízení před soudy a správními orgány. Poskytuje rovněž právní pomoc v oboru trestního práva včetně obhajoby v trestním řízení.

Kancelář  má dlouhodobou praktickou zkušenost ve všech běžných právních oborech, vyplývající  mimo jiné z absolvování několika tisíc soudních jednání i mimosoudně vedených vyjednávání, a také praktické zkušenosti z přípravy a realizace  standardních i  atypických smluv,  projektů  a  transakcí.

Diskrétnost a profesionalita

Advokátní kancelář vychází ve své činnosti ze zásady věrnosti a korektnosti ke klientovi. Zachovává diskrétnost a profesionalitu, při respektování etických zásad výkonu advokátní praxe.  Nepreferuje samoúčelné vedení sporů, ale vždy usiluje o takové řešení, které je v dané situaci pro klienta efektivní jak co do výsledku, tak co do nákladů. Vždy usiluje o to, aby chránila dobré jméno klienta stejně, jako chrání jeho zájmy.